OneM2M_Testcases_AE_Release_1.ttcn 99.2 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356
/**
 * Copyright Notification
 * No part of this document may be reproduced, in an electronic retrieval system or otherwise, except as authorized by written permission.
 * The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
 * © 2016, oneM2M Partners Type 1 (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TIA, TSDSI, TTA, TTC).
 * All rights reserved.
 * 
 * @author   ETSI
 * @version  $URL: https://oldforge.etsi.org/svn/oneM2M/branches/Release1/ttcn/OneM2M_Testcases.ttcn $
 *       $Id: OneM2M_Testcases.ttcn 347 2017-08-11 08:48:20Z reinaortega $
 * @desc    Module containing test cases for oneM2M
 *
 */
module OneM2M_Testcases_AE_Release_1 {

	import from OneM2M_TestSystem all;
	import from OneM2M_Templates all;
	import from OneM2M_Types all;//{type XSD.ID};
	import from OneM2M_TypesAndValues all;
	import from OneM2M_Pixits all;
	import from LibCommon_Time all;
	import from OneM2M_Pics all;
	import from OneM2M_Functions all;
	import from OneM2M_PermutationFunctions all;
	import from XSD all;

	group AE {
		
		group General {
			
			group Create {
						
				group g_AE_GEN_CRE_001 {
							
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the creation of a <container> resource using unstructured resource identifier
					 */
		
					testcase TC_AE_GEN_CRE_001_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
												
						// Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_001(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_GEN_CRE_001_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
												
						// Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_001(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_GEN_CRE_001_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						// Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_001(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}
					
				}//end group g_AE_GEN_CRE_002
						
				group g_AE_GEN_CRE_002 {
							
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the creation of a <container> resource using structured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_CRE_002_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_002(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_CRE_002_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_002(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_CRE_002_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_CRE_002(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}

				} //end group g_AE_GEN_CRE_002
				
			} //end group Create
			
			group Update {
						
				group g_AE_GEN_UPD_001 {
							
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the update of a <container> resource using unstructured resource identifier
					 */
		
					testcase TC_AE_GEN_UPD_001_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						// Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_001(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_GEN_UPD_001_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
					//Test control
					if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
						setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
						stop;
					}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_001(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_GEN_UPD_001_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_001(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}
					
				}//end group g_AE_GEN_UPD_001
					
				group g_AE_GEN_UPD_002 {
							
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the update of a <container> resource using structured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_UPD_002_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_002(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_UPD_002_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_002(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_UPD_002_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_UPD_002(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}

				} //end group g_AE_GEN_UPD_002
				
			} //end group Update
			
			group Retrieve {
						
				group g_AE_GEN_RET_001 {
				
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the retrieval of a <container> resource using unstructured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_RET_001_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						// Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_001(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}
		
					testcase TC_AE_GEN_RET_001_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_001(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}
		
					testcase TC_AE_GEN_RET_001_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_001(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}
		
				}//end group g_AE_GEN_RET_001
		
				group g_AE_GEN_RET_002 {
				
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the retrieval of a <container> resource using structured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_RET_002_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_002(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_RET_002_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_002(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_RET_002_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_RET_002(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}

				} //end group g_AE_GEN_RET_002
	
			} //end group Retrieve
						
			group Delete {
						
				group g_AE_GEN_DEL_001 {
				
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the deletion of a <container> resource using unstructured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_DEL_001_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_001(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}
		
					testcase TC_AE_GEN_DEL_001_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_001(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}
		
					testcase TC_AE_GEN_DEL_001_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Unstructured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_001(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}
		
				}//end group g_AE_GEN_DEL_001
		
				group g_AE_GEN_DEL_002 {
				
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends the deletion of a <container> resource using structured resource identifier
					 */

					testcase TC_AE_GEN_DEL_002_CSR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_CSE_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-CSE-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_002(e_cseRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_DEL_002_SPR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_SP_RELATIVE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-SP-Relative-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_002(e_spRelative));
						v_cse1.done;
					}

					testcase TC_AE_GEN_DEL_002_ABS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						
						//Test control
						if(not(PICS_PRIMITIVE_SCOPE_ABSOLUTE)) {
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & ": Structured-Absolute-Resource-ID format support is required to run this test case");
							stop;
						}
						
						v_cse1.start(f_AE_GEN_DEL_002(e_absolute));
						v_cse1.done;
					}

				} //end group g_AE_GEN_DEL_002
	
			} //end group Delete
			
		}//end group General

		group Registration {
			
			group Create {
						
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends an AE initial registration request with no AE-ID-STEM provided when it is started
				 */

				testcase TC_AE_REG_CRE_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_001());
					
					v_cse1.done;
				}
					
				function f_AE_REG_CRE_001() runs on CseSimu {

					//primitives for utPort
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
					var integer v_parentIndex := -1;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_resource;

					//primitives for mcaPortIn
					var MsgIn v_request;
					var template RequestPrimitive v_requestPrimitive := mw_createAe;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request";

					f_cf03Up();
				
					//Send Trigger Message
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(-, -, -);
					v_requestPrimitive.to_ := v_utRequest.requestPrimitive.to_;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest, v_action & f_getLocalResourceAddress(-, -, -));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(v_requestPrimitive)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : AE registration request is accepted!!");
							v_resourceIndex := f_processCreateRequestPrimitive(v_request.primitive.requestPrimitive);	
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(vc_response.primitive.responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createAe())) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Unexpected AE registration request");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
	
					}
	
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a registration CREATE Request with the value of the attribute ATTRIBUTE_NAME of the AE resource
				 */
				
				group g_AE_REG_CRE_002 {
				
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_RN() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute ResourceName";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.resourceName := "UNINITIALIZED";
						v_createAe.primitiveContent.aE.resourceName := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_ET() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute ExpirationTime";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.expirationTime := "20301231T012345";
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "expirationTime", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_createAe.primitiveContent.aE.expirationTime := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_LBL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute Labels";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.labels := {"UNINITIALIZED"};
						v_createAe.primitiveContent.aE.labels := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_APN() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute AppName";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.appName := "UNINITIALIZED";
						v_createAe.primitiveContent.aE.appName := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_API() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute AppID";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.app_ID := "UNINITIALIZED";
						v_createAe.primitiveContent.aE.app_ID := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_POA() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute PointOfAccess";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.pointOfAccess := {"UNINITIALIZED"};
						v_createAe.primitiveContent.aE.pointOfAccess := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_OR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute OntologyRef";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.ontologyRef := "UNINITIALIZED";
						v_createAe.primitiveContent.aE.ontologyRef := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_NL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute NodeLink";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.nodeLink := "UNINITIALIZED";
						v_createAe.primitiveContent.aE.nodeLink := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_RR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute RequestReachability";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.requestReachability := true;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "requestReachability", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_createAe.primitiveContent.aE.requestReachability := ?;//Check value other than UNINITIALIZED, done by typing
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_REG_CRE_002_CSZ() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						//primitives for utPort
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
						var template RequestPrimitive v_createAe := mw_createAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE CREATE Registration Request containing attribute ContentSerialization";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.contentSerialization := {applicationxml};
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "contentSerialization", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_createAe.primitiveContent.aE.contentSerialization := ?;//Check value other than UNINITIALIZED, done by typing
						v_cse1.start(f_AE_REG_CRE_002(v_utRequest,v_createAe,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
				}//End of subgroup AE_REG_CRE_002
				
			} // End of subgroup Create
			
			group Delete {
			
			/**
				 * @desc Check that the IUT sends AE deregistration request to CSE
				 */
	
				testcase TC_AE_REG_DEL_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_REG_DEL_001());
					
					v_cse1.done;
					
				}
					
				function f_AE_REG_DEL_001() runs on CseSimu {
	
					//variables
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var PrimitiveContent v_localResource;
					var integer v_auxInteger := -1;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE DELETE Registration Request";
					
					//primitives for utPort
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utDelete;
	
					f_cf03Up();
	
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentAe(m_contentCreateAe(omit, -, -, omit))), vc_cSEBaseIndex, int2);
					v_auxInteger := f_setLocalResource(v_localResource, int2, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_auxInteger, -, -);
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_auxInteger, -, -));
	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_delete(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : AE deregistration request is accepted!");
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2002, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit));
	
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive (mw_request(mw_delete(?))) {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Unexpected DELETE request");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
	
					}
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
			
			}// End Delete subgroup

		}//end Registration subgroup

		group Data_Management_and_Repository {
			
			group Create {
			
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a Container creation request when it is triggered
				 */
			
				testcase TC_AE_DMR_CRE_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_001());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_CRE_001() runs on CseSimu {
	
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
					var MsgIn v_request;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var template RequestPrimitive v_requestPrimitive := mw_createContainer;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for container to ";
					
					f_cf03Up();
	
					//send triggering primitive to SUT
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(-, -, -);
					v_requestPrimitive.to_ := v_utRequest.requestPrimitive.to_;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(-, -, -));
					
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(v_requestPrimitive)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Container creation request is accepted!");
							v_resourceIndex := f_processCreateRequestPrimitive(v_request.primitive.requestPrimitive);	
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(f_getMsgOutPrimitive(m_response(vc_response.primitive.responsePrimitive))));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_create)) -> value v_request{
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Unexpected CREATE request ");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
	
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a ContentInstance creation request when it is triggered
				 */
				testcase TC_AE_DMR_CRE_002() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_002());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_CRE_002() runs on CseSimu {
	
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
					var MsgIn v_request;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;
					var integer v_containerIndex := -1;
					var template RequestPrimitive v_requestPrimitive := mw_createContentInstance;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance to ";
	
					//Test component configuration
					f_cf03Up();
	
					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_containerIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_containerIndex, -, -);
					v_requestPrimitive.to_ := v_utRequest.requestPrimitive.to_;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_containerIndex, -, -));
	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
	
						//receive MsgIn requestPrimitive
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(v_requestPrimitive)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : ContentInstance creation request is accepted!!");
							v_resourceIndex := f_processCreateRequestPrimitive(v_request.primitive.requestPrimitive);	
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(f_getMsgOutPrimitive(m_response(vc_response.primitive.responsePrimitive))));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_create)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Unexpected CREATE request ");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
					
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a ContentInstance creation request with optional attribute ATTRIBUTE_NAME
				 */
				 
				 group g_AE_DMR_CRE_003 {
				 
					testcase TC_AE_DMR_CRE_003_CNF() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContentInstance;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance containing attribute ContentInfo to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.contentInstance.contentInfo := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.contentInstance.contentInfo := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_003(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_003_RN() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContentInstance;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance containing attribute ResourceName to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.contentInstance.resourceName := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.contentInstance.resourceName := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_003(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_003_ET() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContentInstance;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance containing attribute ExpirationTime to";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.contentInstance.expirationTime := "20301231T012345";
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "expirationTime", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.contentInstance.expirationTime := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_003(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_003_LBL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContentInstance;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance containing attribute Labels to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.contentInstance.labels := {"UNINITIALIZED"};
						v_request.primitiveContent.contentInstance.labels := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_003(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_003_CR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContentInstance;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContentInstance;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for ContentInstance containing attribute Creator to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.contentInstance.creator := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.contentInstance.creator := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_003(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
				 }//End of subgroup AE_DMR_CRE_003
				 
				 
				 				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a Container creation request with optional attribute ATTRIBUTE_NAME when it is triggered
				 */
				 
				 group g_AE_DMR_CRE_004 {
				 
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_ACPI() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute AccessControlPolicyIDs to";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.accessControlPolicyIDs := {"UNINITIALIZED"};
						v_request.primitiveContent.container.accessControlPolicyIDs := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
				 	
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_MNI() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute MaxNrOfInstances to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxNrOfInstances := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxNrOfInstances", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxNrOfInstances := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
				 	
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_MBS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute MaxByteSize to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxByteSize := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxByteSize", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxByteSize := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
				 	
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_MIA() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute MaxInstanceAge to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxInstanceAge := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxInstanceAge", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxInstanceAge := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
				 	
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_OR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute OntologyRef to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.ontologyRef := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.container.ontologyRef := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_RN() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute ResourceName to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.resourceName := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.container.resourceName := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_ET() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute ExpirationTime to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.expirationTime := "20301231T012345";
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "expirationTime", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.expirationTime := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_LBL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute Labels to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.labels := {"UNINITIALIZED"};
						v_request.primitiveContent.container.labels := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_CRE_004_CR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateContainer;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_createContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid CREATE Request for Container containing attribute Creator to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.creator := "UNINITIALIZED";
						v_request.primitiveContent.container.creator := complement("UNINITIALIZED");
						v_cse1.start(f_AE_DMR_CRE_004(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
				 }//End of subgroup AE_DMR_CRE_004
				 
			}//End of subgroup Create
			
			group Update {
				
				group g_AE_DMR_UPD_001 {
					
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends an UPDATE Request with the value of the attribute ATTRIBUTE_NAME of the AE resource 
					 */
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_ET() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var universal charstring v_action := "Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute expirationTime to ";
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.expirationTime := "20301231T012345";
						
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.expirationTime := ?;
												
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest, v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_LBL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := "Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute labels to ";
						
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.labels := {"UNINITIALIZED"};
						
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.labels := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
					  
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_APN() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute appName to ";
						
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.appName := "UNINITIALIZED";

						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.appName := complement("UNINITIALIZED");
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_POA() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute pointOfAccess to ";
						
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.pointOfAccess := {"UNINITIALIZED"};

						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.pointOfAccess := complement({*,"UNINITIALIZED", *});
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_OR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute ontologyRef to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.ontologyRef := "UNINITIALIZED";

						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.ontologyRef := complement("UNINITIALIZED");
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_NL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute nodeLink to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.nodeLink := "UNINITIALIZED";

						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.nodeLink := complement("UNINITIALIZED");
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_RR() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute requestReachability to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.requestReachability := true;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "requestReachability", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.requestReachability := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_UPD_001_CSZ() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_expectedUpdateRequestAe;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateAe;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for AE updating attribute contentSerialization to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.aE.contentSerialization := {applicationxml};
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "contentSerialization", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE := mw_contentAeUpdateRequest;
						v_expectedUpdateRequestAe.primitiveContent.aE.contentSerialization := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_001(v_utRequest,v_action, v_expectedUpdateRequestAe));
						v_cse1.done;
					}
	
				}//End of subgroup AE_DMR_UPD_001
				
				group g_AE_DMR_UPD_002 {
					
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends an UPDATE Request with the value of the attribute ATTRIBUTE_NAME of the <container> resource
					 */
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_002_ET() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_updateContainer;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for Container updating attribute expirationTime to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.expirationTime := "20301231T012345";
						v_request.primitiveContent.container.expirationTime := ?;
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_002(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_002_LBL() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_updateContainer;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for Container updating attribute labels to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.labels := {"UNINITIALIZED"};
						v_request.primitiveContent.container.labels := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_002(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_002_MNI() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_updateContainer;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for Container updating attribute maxNrOfInstances to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxNrOfInstances := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxNrOfInstances", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxNrOfInstances := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_002(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_002_MBS() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_updateContainer;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for Container updating attribute maxByteSize to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxByteSize := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxByteSize", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxByteSize := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_002(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_DMR_UPD_002_MIA() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template RequestPrimitive v_request := mw_updateContainer;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utUpdateContainer;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid UPDATE Request for Container updating attribute maxInstanceAge to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
            v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.container.maxInstanceAge := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "maxInstanceAge", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_request.primitiveContent.container.maxInstanceAge := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
						v_cse1.start(f_AE_DMR_UPD_002(v_utRequest,v_request,v_action));
						v_cse1.done;
					}

				}//End of subgroup AE_DMR_UPD_002
			
			}//End of subgroup Update

			group Retrieve {
				
				group g_AE_DMR_RET_001{
							
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends a RETRIEVE Request on the TARGET_RESOURCE_ADDRESS to CSE
					 */
	
					testcase TC_AE_DMR_RET_001_CB() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for CSEBase to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_001(int5, m_primitiveContentCSEBase(m_contentCreateCSEBase),v_action));
						v_cse1.done;
					}
				 	
					testcase TC_AE_DMR_RET_001_AE() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for AE to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_001(int2, m_primitiveContentAe(m_contentCreateAe(omit, omit, omit, omit)),v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
					testcase TC_AE_DMR_RET_001_CNT() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for Container to ";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_001(int3, m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer()),v_action));
						v_cse1.done;
					}
	
				}//End of TC_AE_DMR_RET_001
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a RETRIEVE Request of oldest virtual resource.
				 */
	
				testcase TC_AE_DMR_RET_002() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_002());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_RET_002() runs on CseSimu {
	
					var integer v_resourceIndex, v_containerResourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;
	
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utRetrieve("NotInitialized");
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for retrieving the 'oldest' child resource of Container at ";
	
					//Test component configuration
					f_cf03Up();
	
					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_containerResourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContentInstance(m_contentCreateContentInstance)), vc_cSEBaseIndex, int4);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int4, v_containerResourceIndex);
					
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_containerResourceIndex) & "/" & c_resourceShortNameOldest;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_containerResourceIndex));
	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(v_utRequest.requestPrimitive.to_ ))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : retrieve attribute oldest request is accepted!");
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2000, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Retrieve Request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
	
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a RETRIEVE Request of latest virtual resource.
				 */
	
				testcase TC_AE_DMR_RET_003() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_003());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_RET_003() runs on CseSimu {
	
					var integer v_resourceIndex, v_containerResourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;
	
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utRetrieve("NotInitialized");
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for retrieving the 'latest' attribute from Container at ";
	
					//Test component configuration
					f_cf03Up();
	
					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_containerResourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContentInstance(m_contentCreateContentInstance)), vc_cSEBaseIndex, int4);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int4, v_containerResourceIndex);
					
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_containerResourceIndex) & "/" & c_resourceShortNameLatest;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_containerResourceIndex));
	
	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : retrieve attribute latest request is accepted!!");
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2000, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Retrieve Request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
	
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a <container> resource RETRIEVE Request to CSE
				 */
				
				testcase TC_AE_DMR_RET_004() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_004());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_RET_004() runs on CseSimu {
					
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;
		
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utRetrieve("NotInitialized");
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for retrieving the Container to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));
	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : retrieve resource type request is accepted!!");
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2000, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Retrieve Request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a <contentInstance> resource RETRIEVE Request to CSE
				 */

				testcase TC_AE_DMR_RET_005 () runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_RET_005());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_RET_005() runs on CseSimu {
	
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utRetrieve("NotInitialized");
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid RETRIEVE Request for retrieving the contentInstance to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContentInstance(m_contentCreateContentInstance)), v_resourceIndex, int4);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int4, v_resourceIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : retrieve resource type request is accepted!!");
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2000, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_retrieve(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Retrieve Request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}

			}//End of subgroup Retrieve
			
			group Delete {
			
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a DELETE Request of oldest virtual resource.
				 */

				testcase TC_AE_DMR_DEL_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_DEL_001());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_DEL_001() runs on CseSimu {

					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;
					
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utDelete;
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid DELETE Request for deleting the 'oldest' resource from container to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex) & "/" & c_resourceShortNameOldest;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_delete(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Delete oldest ContentInstance resource is accepted");

							//set responseStatusCode back to SUT
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2002, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit));

							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
							tc_ac.stop;
						}
						[] mcaPortIn.receive (mw_request(mw_delete(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Delete request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}

				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a DELETE Request of latest virtual resource.
				 */

				testcase TC_AE_DMR_DEL_002() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_DEL_002());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_DEL_002() runs on CseSimu {

					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utDelete;
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid DELETE Request for deleting the 'latest' resource from container to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex) & "/" & c_resourceShortNameLatest;
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_delete(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : delete attribute latest resource ContentInstance is accepted");

							//set responseStatusCode back to SUT
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2002, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit));

							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
							tc_ac.stop;
						}
						[] mcaPortIn.receive (mw_request(mw_delete(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Delete request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}

				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a <container> resource DELETE request to CSE
				 */

				testcase TC_AE_DMR_DEL_003() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_DEL_003());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_DEL_003() runs on CseSimu {
	
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utDelete;
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid DELETE Request for deleting the container resource to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_delete(v_utRequest.requestPrimitive.to_))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : delete resource type request is accepted!!");

							//set responseStatusCode back to SUT
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2002, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit));

							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
							tc_ac.stop;
						}
						[] mcaPortIn.receive (mw_request(mw_delete(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Delete request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}

				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a <contentInstance> resource DELETE Request to CSE
				 */

				testcase TC_AE_DMR_DEL_004 () runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_DMR_DEL_004());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_DMR_DEL_004() runs on CseSimu {

					var integer v_resourceIndex, v_containerResourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_localResource;

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utDelete;
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid DELETE Request for deleting the contentInstance resource to ";

					//Test component configuration
					f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContainer(m_contentCreateContainer)), vc_cSEBaseIndex, int3);
					v_containerResourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int3, vc_cSEBaseIndex);
					v_localResource := f_generateLocalResource(valueof(m_primitiveContentContentInstance(m_contentCreateContentInstance)), v_containerResourceIndex, int4);
					v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_localResource, int4, v_containerResourceIndex);
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action & f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex));

					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_delete(v_utRequest.requestPrimitive.to_ ))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : delete resource type request is accepted!!");

							//set responseStatusCode back to SUT
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2002, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit));

							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
							tc_ac.stop;
						}
						[] mcaPortIn.receive (mw_request(mw_delete(?))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Delete request for unexpected target");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
			
			}


		}//end DMR subgroup

		group Subscription_and_Notification {
			
			group Create {
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a subscription creation request
				 */

				testcase TC_AE_SUB_CRE_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_001());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_SUB_CRE_001() runs on CseSimu {
				
					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
					var MsgIn v_request;
					var integer v_parentIndex := -1;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_resource;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request";
				 	
				 	f_cf03Up();

					//send triggering primitive to SUT
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress();
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action);
				 	
					//Test behavior
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createSubscription)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is accepted!");
							v_parentIndex := f_getResourceIndex(v_request.primitive.requestPrimitive.to_);
							v_resource := f_generateLocalResource(v_request.primitive.requestPrimitive.primitiveContent, v_parentIndex, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType);
							v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_resource, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType, v_parentIndex);	
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2001, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is rejected due to not including mandatory attributes!!");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}

					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				group g_AE_SUB_CRE_002 {
					
					/**
					 * @desc Check that the IUT sends a subscription creation request with optional attribute ATTRIBUTE_NAME when it is triggered
					 */
				
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_ACPI() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute accessControlPolicyIDs";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.accessControlPolicyIDs := {"UNINITIALIZED"};
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.accessControlPolicyIDs := ?;
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_ENC() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute createdBefore";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.eventNotificationCriteria := m_eventNotificationCriteria();
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.eventNotificationCriteria.createdBefore := "20301231T012345";
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "createdBefore", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.eventNotificationCriteria.createdBefore := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
					
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_EXC() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute expirationCounter";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.expirationCounter := 1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "expirationCounter", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.expirationCounter := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_NFU() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute notificationForwardingURI";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationForwardingURI := "UNINITIALIZED";
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationForwardingURI := complement("UNINITIALIZED");
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_NCT() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute notificationContentType";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationContentType := int1;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "notificationContentType", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationContentType := ?;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}
					 
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_NEC() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute notificationEventCat";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationEventCat.alt_1 := 100;
						v_utRequest.forcedFields := {{name := "alt_1", value_ := "UNINITIALIZED"}};
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationEventCat.alt_1 := 100;//Check value other than "UNINITIALIZED", done by typing
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}
					
					testcase TC_AE_SUB_CRE_002_SU() runs on Tester system AeSystem {
						
						var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
						var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateSubscription;
						var template RequestPrimitive v_requestT := mw_createSubscription;
						var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid subscription creation request with optional attribute subscriberURI";
						v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
						v_cse1.done;
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.notificationURI := {"UNINITIALIZED"};
						v_utRequest.requestPrimitive.primitiveContent.subscription.subscriberURI := "UNINITIALIZED";
						v_requestT.primitiveContent.subscription.notificationURI := complement({*,"UNINITIALIZED",*});
						v_requestT.primitiveContent.subscription.subscriberURI := complement("UNINITIALIZED");
	
						v_cse1.start(f_AE_SUB_CRE_002(v_utRequest, v_requestT, v_action));
						
						v_cse1.done;
					}

				}//End AE_SUB_CRE_002
			
			}//End Create Group
			
			group Notify {
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a Notify Response to the hosting CSE when receiving a Notify request containing a single notification
				 */

				testcase TC_AE_SUB_NTF_001() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
					v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_SUB_NTF_001());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_SUB_NTF_001() runs on CseSimu {

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
					var MsgIn v_request;
					var integer v_parentIndex := -1;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_resource;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var PrimitiveContent v_localResource;
					var integer v_auxInteger := -1;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE Registration CREATE Request";
 	
					f_cf03Up();

					//create Ae
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress();
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action);

					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createAe)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : AE registration request is accepted!!");
							v_parentIndex := f_getResourceIndex(v_request.primitive.requestPrimitive.to_);
							v_resource := f_generateLocalResource(v_request.primitive.requestPrimitive.primitiveContent, v_parentIndex, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType);
							v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_resource, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType, v_parentIndex);	
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2001, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createAe(*,?,m_contentCreateAe_Invalid))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : AE registration request is rejected due to not including mandatory attributes!!");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}

					}
					
					f_checkCseSimuStatus();
					
					//create Subscription
					v_utRequest := m_utCreateSubscription;
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					v_action := "Please, send a valid CREATE request for Subscription";
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action);
					
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createSubscription)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is accepted!");
							v_parentIndex := f_getResourceIndex(v_request.primitive.requestPrimitive.to_);
							v_resource := f_generateLocalResource(v_request.primitive.requestPrimitive.primitiveContent, v_parentIndex, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType);
							v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_resource, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType, v_parentIndex);	
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2001, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive {
							tc_ac.stop;
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is rejected due to not including mandatory attributes!!");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
					
					f_checkCseSimuStatus();
					
					//Test behavior
					mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_request(m_notify(f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex)))));
					
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_response(mw_responsePrimitiveOK)) {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Notification response is accepted!");
						}
						[] mcaPortIn.receive {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Notification response is rejected due to not including mandatory attributes!");
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
 
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
				/**
				 * @desc Check that the IUT sends a Notify Response to the hosting CSE when receiving a Notify request containing aggregated notifications
				 */

				testcase TC_AE_SUB_NTF_002() runs on Tester system AeSystem {
						
					var CseSimu v_cse1 := CseSimu.create("CSE1") alive;
					v_cse1.start(f_setProtocolBinding(PX_PROTOCOL_BINDING_CSE1));
					v_cse1.done;
					
					v_cse1.start(f_AE_SUB_NTF_002());
					
					v_cse1.done;
				}

				function f_AE_SUB_NTF_002() runs on CseSimu {

					//variables
					var template UtTriggerPrimitive v_utRequest := m_utCreateAe;
					var MsgIn v_request;
					var ResponsePrimitive v_responsePrimitive;
					var PrimitiveContent v_localResource;
					var integer v_parentIndex := -1;
					var integer v_resourceIndex := -1;
					var PrimitiveContent v_resource;
					var universal charstring v_action := __SCOPE__ & ": Please, send a valid AE Registration CREATE Request";
 	
					f_cf03Up();

					//create Ae
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress();
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action);
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createAe)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : AE registration request is accepted!!");
							v_parentIndex := f_getResourceIndex(v_request.primitive.requestPrimitive.to_);
							v_resource := f_generateLocalResource(v_request.primitive.requestPrimitive.primitiveContent, v_parentIndex, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType);
							v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_resource, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType, v_parentIndex);	
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2001, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createAe(*,?,m_contentCreateAe_Invalid))) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : AE registration request is rejected due to not including mandatory attributes!!");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}

					}

					f_checkCseSimuStatus();
										
					//create Subscription
					v_utRequest := m_utCreateSubscription;
					v_utRequest.requestPrimitive.to_ := f_getLocalResourceAddress(v_resourceIndex);
					v_action := "Please, send a valid CREATE request for Subscription";
					f_sendUtPrimitive(v_utRequest,v_action);
					
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_request(mw_createSubscription)) -> value v_request {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is accepted!");
							v_parentIndex := f_getResourceIndex(v_request.primitive.requestPrimitive.to_);
							v_resource := f_generateLocalResource(v_request.primitive.requestPrimitive.primitiveContent, v_parentIndex, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType);
							v_resourceIndex := f_setLocalResource(v_resource, v_request.primitive.requestPrimitive.resourceType, v_parentIndex);	
							v_responsePrimitive := valueof(m_responsePrimitive(int2001, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, vc_localResourcesList[v_resourceIndex].resource));
							
							//send back responsePrimitive
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(v_responsePrimitive)));
						}
						[] mcaPortIn.receive {
							tc_ac.stop;
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Subscription creation request is rejected due to not including mandatory attributes!!");
							mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_response(valueof(m_responsePrimitive(int4004, v_request.primitive.requestPrimitive.requestIdentifier, omit)))));
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(inconc, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
					
					f_checkCseSimuStatus();
					
					//Test behavior
					mcaPortIn.send(f_getMsgOutPrimitive(m_request(m_notifyAggregatedNotification)));
					
					tc_ac.start;
					alt{
						[] mcaPortIn.receive(mw_response(mw_responsePrimitiveOK)) {
							tc_ac.stop;
							setverdict(pass, __SCOPE__ & " : Notification response is accepted!");
						}
						[] mcaPortIn.receive {
							tc_ac.stop;
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Notification response is rejected due to not including mandatory attributes!");
						}
						[] tc_ac.timeout{
							setverdict(fail, __SCOPE__ & " : Timeout due to no response received from requested SUT!");
						}
					}
 
					// Postamble
					f_cf03Down();
				}
				
			}//End of Notify group


		}//end SUB subgroup


	}//end group AE
	
	
	

	
}